top of page

Akasaka Bushu Tsuba

A Akasaka Bushu Ju  Tadatoki Saku Tsuba

Edo

Size total: 7,2 cm, 7,5 cm.

€ 1250 ,- 

        

bottom of page